• 1447 jobs
 • 37.827 geregistreerde kandidaten
 • 6 nieuwe jobs toegevoegd de afgelopen 24 uur
 

Anderen bekeken ook

 • Nieuw

Verpleegkundige en student duaal leren (brugprogramma bachelor verpleegkunde)

Geplaatst op 05-02-2023 door Universitair Ziekenhuis Gent
 • Gent

 • Voltijds, Deeltijds
 • Verpleegkundige
 • Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Geriatrie, Oncologie, Radiologie, Revalidatie, Operatiekwartier, Radiotherapie, Verpleegkunde
 • Bachelor/A1, Gegradueerd HBO/A2
In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?
 •  Je werkt eerst voltijds en nadien halftijds op één van de hospitalisatieafdelingen, op het operatiekwartier of op radiologie/radiotherapie.
  • De hospitalisatieafdelingen hebben elk een eigen patiëntenpopulatie. Die kan één of meerdere medische disciplines omvatten. We hebben interne, heelkundige en oncologische afdelingen. Daarnaast zijn er ook afdelingen geriatrie en revalidatie. Er wordt gewerkt met het verpleegmodel van patiëntentoewijzing. Dit betekent dat je gedurende je shift verantwoordelijk bent voor de totaalzorg aan de patiënten die je toegewezen kreeg. Je hebt als verpleegkundige een signalerende en coördinerende taak binnen het multidisciplinair team en garandeert zo de continuïteit van de zorgverlening. Je participeert actief aan het multidisciplinair overleg en toert mee met de arts. Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk.
  • Het operatiekwartier bestaat uit 26 operatiezalen op 2 locaties op de ziekenhuiscampus. Die zalen worden verder onderverdeeld in 7 clusters of werkeenheden die zich van elkaar onderscheiden door de medische specialiteiten die er werkzaam zijn. Je wordt als instrumenterend verpleegkundige of anesthesieverpleegkundige ingezet in 1 van de 7 clusters.
  • Op de dienst radiologie sta je in voor de voorbereiding en de kwalitatieve uitvoering van radiologische onderzoeken; op de dienst radiotherapie voor de voorbereiding en de kwalitatieve uitvoering van radiotherapeutische behandelingen.
 • Je wordt halftijds vrijgesteld voor het project duaal leren.
  • Je krijgt een attractief en kwalitatief opleidingstraject met de nodige ondersteuning.
  • Je wordt begeleid door een interne mentor die hiervoor deeltijds wordt vrijgesteld.
  • Je wordt halftijds (50%) vrijgesteld. Dit betekent dat je voor deze vrijstelling jouw loon behoudt.
  • Er worden geen bijkomende vormingsuren toegekend aangezien deze vervat zitten in de halftijdse vrijstelling.
  • De inschrijvingskost wordt door jou betaald en wordt na het voltooien van de opleiding (voorleggen diploma) terugbetaald.
  • Je spreidt je verlof evenredig over je halftijdse (werkende) functie en je halftijdse vrijstelling voor dit project.
  • Er wordt aangeraden om geen verlofstelsel op te nemen gedurende het project duaal leren. Verlofstelsels die een gunst zijn, worden niet toegestaan.
  • Indien je het duaal brugtraject succesvol afrondt, word je bevorderd naar bachelor verpleegkunde.
  • Indien je ontslag neemt of ontslagen wordt, wordt het duaal brugtraject stopgezet.

 Het is zinvol om ons jouw voorkeur(en) duidelijk te maken. Dit laat ons toe een gericht selectiegesprek te plannen en een passende afdeling aan te bieden uit het aanbod duaal leren.

 • Je bent gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5) of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je hebt nog een voorziene loopbaan van minimaal 5 jaar na het afronden van het duaal brugtraject.
 • Jouw privé-situatie laat de (voltijdse) combinatie van werken en studeren toe.
 • Je bent nog niet gestart met een (externe) brugopleiding.
 • Je bent bereid voltijds te starten ten laatste 1/09/2023 zodat je inscholingsperiode kan afgerond worden vooraleer halftijds vrijgesteld te worden voor het project duaal leren (startdatum 16/09/2024).
 • Je bent bereid om het scholingsbeding af te sluiten.
 • Je bent sterk gemotiveerd om in het pilootproject duaal leren te stappen.
 • Je kent de visie en de opdracht van het UZ Gent en onderschrijft die.
 • Je handelt respectvol, waardeert en erkent anderen, gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer, je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving; je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering; je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie; je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.
Denk Zorg kunnen we pas ten volle realiseren als we voldoende oog hebben voor het welzijn van onszelf, onze collega’s en een gezonde organisatiecultuur.

Maak jij binnenkort mee het verschil?
Ons ziekenhuis beschikt over uitgebreide voorzieningen en meer dan 1000 bedden voor eendaagse en meerdaagse opnamen. In de zorgverlening staan kwaliteit en klantvriendelijke dienstverlening centraal.

Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Daarvoor werkt het ziekenhuis nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Artsen en artsen-specialisten worden er opgeleid en onderzoekers werken in tal van diensten aan nieuwe technieken voor diagnostiek en behandeling. De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd. Het UZ wil tegen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame 'Health Campus' zijn die beantwoordt aan de noden van alle gebruikers. Als Vlaamse Openbare Instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een academische werking, en met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities. Want bij het UZ Gent luisteren we niet alleen naar onze patiënten, maar ook naar onze medewerkers.

Naast een groot aantal verpleegkundigen, werken hier ook paramedici, administratief en technisch personeel. Samen aan de top staan betekent permanente bijscholing en intensief teamwerk; dat vergt een inspanning. In ruil krijg je een aangename en inspirerende werkomgeving met veel voordelen en ruime loopbaanmogelijkheden.

Vragen over werving? Contacteer
dienst Rekrutering & Selectie

Vragen over de functie? Contacteer

In 3 stappen sneller naar je droomjob?

Blijf als eerste op de hoogte!

Meld je nu aan en we sturen je de laatste nieuwe jobs