• 932 jobs
 • 28.265 geregistreerde kandidaten
 • 0 jobs vandaag toegevoegd
 

Anderen bekeken ook

 • Nieuw

adjunct-hoofdverpleegkundige/ - vroedvrouw Reproductieve Geneeskunde

Geplaatst op 25-10-2020 door Universitair Ziekenhuis Gent
 • Gent

 • Ziekenhuis, Universitair Ziekenhuis (UZ)
 • Vroedkundige, Hoofdverpleegkundige, Vroedkundige, Adjunct-Hoofdverpleegkundige
 • Fertiliteit IVF, Verpleegkunde, Geneeskunde
 • Leidinggevend
 • Bachelor/A1, Master/Universitair, Gegradueerd HBO/A2, BaNaBa
 • Hospitalisatieverzekering, Extra verlofdagen
In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?
Functieomschrijving
 • Je staat in voor de planning, organisatie, coördinatie en continuïteit binnen de eigen afdeling en helpt, in samenspraak en multidisciplinair overleg met de je collega’s leidinggevenden, artsen – andere zorgverleners en medewerkers , mee aan de uitbouw en de vertaling van het verpleegkundig en verloskundig beleid naar de eigen dienst, polikliniek en dagkliniek,  om zo een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg te garanderen.
 • Je staat mee in voor de ontwikkeling, implementatie en opvolging van procedures, werkmethodes en zorgstandaarden. Daarnaast ontwikkel je instrumenten voor kwaliteitsbewaking. 
 • Je formuleert specifiek meetbare doelstellingen.
 • Je ontwikkelt een visie voor het eigen team die kadert binnen de visie van het algemeen beleid van de dienst / afdeling.
 • Je hebt een actieve rol bij het aansturen en efficiënt inzetten van medewerkers, het stimuleren van teamwerk, multidisciplinariteit, coachen, opleiden en begeleiden van medewerkers. Je helpt hen ook bij de persoonlijke ontwikkeling van kennis en competenties.
 • Je past personeelsbeleid toe waarbij de competenties van de personeelsleden ontplooid worden, als ook de werkpunten benoemd en actief opgevolgd worden.
 • Je hebt oog voor groepsdynamiek en voor de manier waarop het team met elkaar omgaat.
 • Je onderhoudt interne en externe contacten in het kader van de dagelijkse werking van de dienst, informatie- uitwisseling, advies en probleemoplossingen. 
 • Je helpt mee aan optimale logistieke ondersteuning wat betreft kennis, gebruik van materialen en apparatuur en je sensibiliseert de medewerkers hiervoor.
 • Je bent bereid tot flexibele uurprestaties.
 • Je werkt met office programma’s in het kader van databeheer, tekstverwerking en presentaties.
Gewenst profiel
 • Je bent in het bezit van het diploma graduaat / bachelor verpleegkunde of vroedkunde.
 • Je bent in het bezit van een licentie medisch-sociale wetenschappen of master in de verpleegkunde en vroedkunde / management en het beleid van de gezondheidszorg / gezondheidsvoorlichting en -bevordering of een kaderopleiding in de gezondheidszorg of een ba-na-ba zorgmanagement / gezondheidszorgmanagement of behaalt één van deze diploma’s binnen de termijn van 5 jaar na deze selectie.
 • Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar ervaring als leidinggevende in de zorg.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je bezit leidinggevende competenties gericht op het aansturen van medewerkers, het coachen en het delegeren. 
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt effectief tijd en middelen. 
 • Je bent flexibel ingesteld volgens de noden van de dienst / afdeling, stressbestendig, gedisciplineerd en zelfkritisch ingesteld.
 • Je staat open voor vernieuwing. Je neemt initiatief en werkt actief mee aan verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent collegiaal. Je kan multidisciplinair samenwerken. Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je ziet kansen en onderneemt uit eigen beweging acties. Je volgt op in tijd en kwaliteit, je evalueert en stuurt indien nodig bij.
 • Je beschikt over de nodige competenties om vakliteratuur te synthetiseren en over te brengen naar het team. 
Selectieprocedure

deel 1: screening op cv en motivatiebrief

deel 2: competentiegericht interview

deel 3: assessment

Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten.
Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.
Denk Zorg kunnen we pas ten volle realiseren als we voldoende oog hebben voor het welzijn van onszelf, onze collega’s en een gezonde organisatiecultuur.

Maak jij binnenkort mee het verschil?
Ons ziekenhuis beschikt over uitgebreide voorzieningen en meer dan 1000 bedden voor eendaagse en meerdaagse opnamen. In de zorgverlening staan kwaliteit en klantvriendelijke dienstverlening centraal.

Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Daarvoor werkt het ziekenhuis nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Artsen en artsen-specialisten worden er opgeleid en onderzoekers werken in tal van diensten aan nieuwe technieken voor diagnostiek en behandeling. De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd. Het UZ wil tegen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame 'Health Campus' zijn die beantwoordt aan de noden van alle gebruikers. Als Vlaamse Openbare Instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een academische werking, en met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities. Want bij het UZ Gent luisteren we niet alleen naar onze patiënten, maar ook naar onze medewerkers.

Naast een groot aantal verpleegkundigen, werken hier ook paramedici, administratief en technisch personeel. Samen aan de top staan betekent permanente bijscholing en intensief teamwerk; dat vergt een inspanning. In ruil krijg je een aangename en inspirerende werkomgeving met veel voordelen en ruime loopbaanmogelijkheden.

Vragen over werving? Contacteer
dienst Rekrutering & Selectie

Vragen over de functie? Contacteer

In 3 stappen sneller naar je droomjob?

Blijf als eerste op de hoogte!

Meld je nu aan en we sturen je de laatste nieuwe jobs